fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

REGULAMIN Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

WNIOSEK o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku (pracownik, pracownik emerytowany)

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla członków rodziny pracownika

WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego (pracownik, pracownik emerytowany)

WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/ losowej (pracownik, pracownik emerytowany)

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach

Rozmiar czcionki
Kontrast