fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Przewodniczący Rady Rodziców

Pan Olgierd Smyka

email:

 

Wniosek o dofinansowanie (doc)
Wniosek o dofinansowanie (pdf)

w przygotowaniu

Rada Rodziców w zeszłym roku szkolnym uchwaliła nowy regulamin, dostosowany do obecnie panującej sytuacji.

Najważniejsze zapisy Regulaminu to wprowadzenie wpłat na Radę Rodziców zbiorczo od całej klasy poprzez Skarbnika Klasowego na Konto Rady Rodziców.

 

Numer konta Rady Rodziców: 31 1090 1854 0000 0001 1726 9959

 

Skarbnicy klasowi zbierają składki od Rodziców i przekazują zbiorczym przelewem na konto Rady Rodziców.

W tytule przelewu wskazując jakiej klasy dotyczy wpłata. Prosimy nie wpłacać indywidualnie.

 

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania Rady Rodziców w dniu 14 września 2020 roku skarbnicy klasy dokonują zbiorczo wpłat w dwóch terminach

– do 31 października – 10 % wpłat od klasy wraca do uczniów danej klasy i może być przez nich dowolnie wykorzystana

– do 31 grudnia.

 

Wpłaty w w/w terminach ułatwią nam dysponowanie zebranymi środkami.