fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

zespół szkół Budownictwa nr 1

Realizowane projekty

Cyfryzacja ma niezaprzeczalny wpływ na wymogi szkolenia zawodowego w Europie. CoConstruct przedstawia kilka podejść do skutecznego wprowadzania cyfryzacji i innowacyjnych technologii do szkolenia zawodowego, wykorzystując sektor budowlany jako studium przypadku.

CZYTAJ DALEJ >>

Celem głównym projektu jest rozwój zawodowy i osobisty poprzez mobilność zagraniczną 60 uczennic i uczniów klas III kształcących się w zawodach: technik budownictwa oraz technik renowacji elementów architektury.

CZYTAJ DALEJ >>

Szybko rosnące światowe zużycie energii wzbudza obawy w zarówno krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, które są świadome potrzeby zmniejszenia wpływu przemysłu na środowisko i zwiększenia efektywności energetycznej. Powszechnie wiadomo, że przemysł budowlany jest jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za szkody w środowisku, a budynki przemysłowe odgrywają ważną rolę w zużyciu energii i zasobów naturalnych.

CZYTAJ DALEJ >>

Celem projektu jest zapobieganie / łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej w postaci 79 laptopów z oprogramowaniem oraz 30 tabletów dla nauczycieli i uczniów z 7 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania.

CZYTAJ DALEJ >>

Celem projektu jest podniesienie umiejętności cyfrowych uczniów naszej szkoły w trakcie ich szkolenia zawodowego, promowanie cyfryzacji instytucji edukacyjnych oraz wzmocnienie współpracy między biznesem a nauką. W czasie realizacji projektu zostaną zaprojektowane modele do pracy z systemami e-learningu i opracowane narzędzia i materiały cyfrowe wykorzystane w nauczaniu przedmiotów zawodowych.

CZYTAJ DALEJ >>

profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy.

CZYTAJ DALEJ >>

PROJEKT WSPIERAJĄCY SZKOŁY W DZIAŁANIACH NA RZECZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

CZYTAJ DALEJ >>