Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

 


Opis projektu:

Projekt „Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy” jest odpowiedzią na realne potrzeby w zakresie dostosowania edukacji zawodowej do wymogów regionalnego rynku pracy. Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego, jak również podwyższenie standardu edukacyjnego w szkole. W ramach projektu realizowane są następujące działania: realizacja staży zawodowych dla uczniów i uczennic w zakresie kształcenia zawodowego oraz wsparcie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także wsparcie szkoleniowe dla nauczycielek/nauczycieli i modernizacja oraz doposażenie pracowni zawodowych.

Cele projektu:

Cel główny – nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 30 uczniów/ce (6K/24M) Technikum Budowlanego wchodzącego w skład ZSB nr 1 w Poznaniu oraz 4 nauczycieli/ki (3K/1M) kształcenia zawodowego oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kc na obszarze powiatu poznańskiego lub powiatu i gminy Poznań, a także podwyższenie standardu edukacyjnego pracowni wykonywania robót konstrukcyjno-montażowych, pracowni wykonywania robót wykończeniowych oraz pracowni doradztwa zawodowego, niezbędnych do efektywnego kształcenia zawodowego w zakresie deficytowych zawodów na obszarze realizacji Projektu-zawód BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych–Symbol cyfrowy zawodu 311204 Technik budownictwa oraz zawód BD.04.–Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych–Symbol cyfrowy zawodu 311219 Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Wartość projektu:

500.815,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

425 692,92 PLN


OGŁOSZENIE:

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 Poznaniu w związku z realizacją stażu zawodowego u pracodawcy.

Oferta – Szkolenie BHPFormularz ofertowyZałącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenia dla Beneficjenta Miasto Poznań/Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, usługi cateringowej podczas realizacji przez uczniów/uczennice Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu stażu zawodowego u pracodawcy.

OFERTA – CateringZałącznik nr 1 – CateringZałącznik nr 2 – Catering

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie modernizacji pomieszczeń edukacyjnych przeznaczonych na pracownie zawodowe

Modernizacja Załącznik nr 1Modernizacja Załącznik nr 2oferta – modernizacja-1

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu multimedialnego.

MULTI Załącznik nr 1OFERTA -sprzęt multimedialny

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Zadania do realizacji w 2020


Doradztwo Zawodowe

–  W czerwcu 2019r. rozpoczęto realizację zajęć grupowych dla uczestników projektu (3 grupy po 10 czytaj dalej >>

Staż Zawodowy

Grupa 12 uczniów i uczennic odbyła staż zawodowy w wymiarze 150 godzin. Staż realizowany był czytaj dalej >>

Szkolenie BHP

Obie grupy uczniów i uczennic, które odbędą staż zawodowy w ramach projektu, uczestniczyły w szkoleniu czytaj dalej >>
 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com