Historia szkoły – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Historia szkoły

Fotopolska_399554
Fotopolska_397773
Fotopolska_564211
Fotopolska_18962
_DSC0872_2 (2) (Kopiowanie)
_DSC0874_2 (2) (Kopiowanie)

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu mieści się w budynku przy ul. Rybaki 17. W skład ZSB Nr 1 wchodzą następujące szkoły: XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 jest szkołą o ponad 100-letniej tradycji.

Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 dwie szkoły wchodzące w skład zespołu otrzymały zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, którego postać stanowi wzór w procesie wychowywania naszych uczniów. Jednocześnie posiadamy doskonałą strukturę teleinformatyczną, podłączoną do miejskiej sieci o przepustowości pozwalającej na korzystanie z najnowocześniejszych usług, na przykład wideokonferencji. Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje dziennik elektroniczny. Szkoła uwzględnia potrzeby uczniów ambitnych i tych, którzy chcą się uczyć. W pracy wychowawczej dążymy do kształtowania człowieka odpowiedzialnego, kreatywnego, okazującego szacunek innym ludziom, wyposażonego w umiejętności przydatne do życia w zmieniającym się społeczeństwie. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe zapewniają uczniom atrakcyjność nauczania. Swoje zdolności młodzież może rozwijać w licznych kołach pozalekcyjnych.
Nasi uczniowie są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Konkursu im. prof. R. Kozaka, Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, konkursów recytatorskich, informatycznych, geograficznych oraz muzycznych. Uczniowie osiągają czołowe miejsca w strzelaniu z broni pneumatycznej oraz w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej. Szkoła dysponuje ponadto biblioteką z bogatym księgozbiorem oraz nowoczesnym Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.
W Zespole Szkół odbywa się szereg ciekawych przedsięwzięć: przedstawienia teatralne, międzyszkolne debaty tematyczne, konkursy międzyszkolne objęte patronatem Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora.
Szkoła może się pochwalić dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji zawodowych i egzaminów maturalnych. Bardzo dobre wyniki osiągamy m.in. z języków obcych – angielskiego i niemieckiego.
W szkole bardzo prężnie działa Samorząd Szkolny organizując liczne imprezy rocznicowe, kulturalne, rozrywkowe i charytatywne. Uczniowie szkoły mogą korzystać z zaprzyjaźnionej Bursy Szkolnej mieszczącej się przy ulicy Czeremchowej w Poznaniu.

XXI Liceum Ogólnokształcące

XXI Liceum Ogólnokształcące zostało otwarte w roku szkolnym 1991/92 w budynku Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Od początku szkoła zdobyła sobie trwałe miejsce na mapie oświatowej Poznania. Doskonale położona, przyjazna, kształcąca skutecznie i nowocześnie, szanująca tradycje, jest miejscem, w którym młodzież czuje się dobrze i doskonale radzi sobie po jej ukończeniu. Profesjonalnie przygotowana kadra nauczycieli, traktująca podmiotowo każdego ucznia, a zawód nauczyciela także jako pasję, daje gwarancję dobrej jakości kształcenia i wsparcie działań wychowawczych. Szkoła posiada: 3 pracownie komputerowe ze stałym, bardzo szybkim dostępem do Internetu, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (m.in. języków obcych, fizyczną, chemiczną, biologiczną, historyczną), sale umożliwiające korzystanie z projektorów multimedialnych, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i licznymi czasopismami dla młodzieży, czytelnię multimedialną, wideotekę lektur szkolnych, salę gimnastyczną, salę do aerobiku, siłownię i bufet szkolny. Szkoła jest miejscem, w którym odbywa się szereg ciekawych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, patriotycznym i rozrywkowym.

Technikum Budowlane

Technikum Budowlane jest szkołą o prawie 100-letniej tradycji, łączącą skutecznie tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 szkoła otrzymała zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, którego postać stanowi wzór w procesie wychowywania naszych uczniów. Szkoła uwzględnia potrzeby uczniów ambitnych i tych, którzy chcą się uczyć. Uczniowie technikum są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Konkursu im. prof. R. Kozaka. O wiarygodności w zdobywaniu wiedzy, serdecznej i życzliwej atmosferze mogą świadczyć kolejne pokolenia młodych ludzi, które podejmują naukę w szkole, często kontynuując rodzinne tradycje. Zapewniamy wysoki poziom nauczania. Uczniowie technikum od lat uzyskują na egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa najlepsze wyniki w Wielkopolsce. Oprócz tego bez problemów zdają egzamin maturalny. Szkoła nie zapomina o sporcie. W ofercie jest możliwość korzystania z sali gimnastyczne i siłowni. Wbrew obiegowym opiniom zawód technik budownictwa jest atrakcyjny nie tylko dla chłopców. Sporo prac ma charakter dokumentacyjny, dlatego absolwenci znajdują także pracę biurową. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2014 – opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” – Technikum Budowlanemu im. gen. Wł. Andersa w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przysługuje tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.

Über unsere Schule

Unsere Bildungsstätte – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 – ist ein Verband aus zwei Schulformen, der aus einer allgemeinbildenden Oberschule (Lyzeum Nr. 21) und einer berufsbildenden Schule (Bautechnikum) besteht. In unserer Schule lernen über 500 Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahren, sie werden von etwa 50 hochqualifizierten und engagierten Lehrkräften unterrichtet. Unser Anliegen ist es, kreative und verantwortungsvolle Menschen auszubilden, die Anderen Wertschätzung und Respekt entgegenbringen.
Im Jahre 2007 wurde die Namensgebung für unsere Schule beschlossen – seit dieser Zeit sind wir das „General-Wladyslaw-Anders-Lyzeum” und das „General-Wladyslaw-Anders-Bautechnikum”.
Die Schule befindet sich im Stadtzentrum in der Rybaki-Straße 17, in einem historischen Gebäude. Wir sind eine Schule mit 100-jähriger Tradition und bringen dabei Tradition und Modernität geschickt miteinander in Einklang. Moderne und gut ausgestattete Klassenräume, sowie Schulwerkstätte für Bautechnikumschülerinnen und -schüler aller Spezialisierungen unterstützen die Lernprozesse. Die SchülerInnen haben zudem eine Bibliothek mit umfangreicher Fach- und allgemeinbildender Literatur, eine Mediothek, eine Sporthalle, sowie einen Fitnessraum zur Verfügung.
Aufgrund unserer Schulstruktur bieten wir jungen Menschen verschiedene Bildungsprofile an:
Im allgemeinbildenden Lyzeum sind es vor allem: Architektur, Kultur- und Sozialkunde, Psychologie, Biologie, Gesundheit und Ernährung. Alle Schülerinnen und Schüler lernen mindestens eine Fremdsprache (Englisch oder Deutsch) im erweiterten Programm. Nach dem Schulabschluss können sich unsere Absolventen an verschiedenen Universitäten und Hochschulen weiter qualifizieren. Ausbildungszeit im Lyzeum: 3 Jahre.
Im Bautechnikum bilden wir Bautechniker für allgemeines Bauwesen (Mauern, Verputzen, Bauplanung, Kostenplanung, Bauaufsicht), sowie Techniker für Renovierung der Architekturelemente aus. Neben dem theoretischen Unterricht erlernen die Schülerinnen und Schüler ihren Beruf auch in praktischer Anwendung, indem sie ein Praktikum in unseren Schulwerkstätten, wie auch bei externen Baufirmen machen.
Ausbildungszeit im Bautechnikum: 4 Jahre.
Die Bildungseffektivität unserer Schule bestätigen statistische Daten, die Schülerinnen und Schüler erzielen gute Ergebnisse bei Abitur- und Fachprüfungen, und kommen sehr gut sowohl im Studium, wie auch auf dem Arbeitsmarkt zurecht. Auf der Rangliste der technischen Schulen aller Branchen belegt unser Bautechnikum den 14. Platz in Polen und den 2. in der Region; unter den bautechnischen Schulen sogar den 2. Platz in Polen. Damit besitzen wir den Titel „Goldene Schule”, was eine besondere Auszeichnung darstellt. Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen an verschiedenen Facholympiaden und Wettbewerben teil und sind besonders auf dem Gebiet „Baukenntnisse” sehr erfolgreich.
Ihren weitergehenden Interessen können die Schülerinnen und Schüler in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften nachgehen. An unserer Schule ist auch ein Schülerbeirat tätig. Dabei arbeiten die Jugendlichen aktiv zusammen und organisieren gerne sowohl Unterhaltungsveranstaltungen, als auch Aktionen für wohltätige Zwecke.
Genauere Informationen über die Schule, sowie Fotos von verschiedenen Events und Schulveranstaltungen sind auf unserer Homepage zu finden.

Fall Sie Kontakt aufnehmen möchten, schreiben Sie an:

 
Skip to content

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com