fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

Uprawnienia budowlane dla Technika budownictwa

Ustawodawca – od 10 sierpnia 2014 roku – przyznał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie osobom posiadającym tytuł zawodowy Technika budownictwa po odbyciu czterech lat praktyki na budowie i zdaniu egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Zgodnie z §12.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:
  • wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
  • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
  • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
  • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
  • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Jest to istotna zmiana w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami, korzystna dla techników budownictwa.

Rozmiar czcionki
Kontrast