fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

PLAN PRACY BIBLIOTEK w roku szkolnym 2021/2022

 1. Praca pedagogiczna

KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE KULTURY CZYTELNICZEJ: 

 • wdrażanie czytelników do korzystania z biblioteki szkolnej i innych bibliotek na terenie miasta Poznania;
 • udzielanie indywidualnych informacji i porad bibliotecznych oraz pomoc w wyborze lektury;
 • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań literackich uczniów (publikacja wyników badań);
 • zakup książek i innych wydawnictw stosownie do potrzeb i zainteresowań użytkowników;
 • informowanie o nowościach wydawniczych i reklamowanie publikacji zakupionych do biblioteki;
 • zamieszczanie na stronie szkoły informacji o działaniach biblioteki szkolnej;
 • kształtowanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz umiejętności samodzielnych poszukiwań;
 • zapoznanie uczniów z ofertą biblioteki (dostosowane do możliwości pracy w warunkach pandemii);
 • zgodnie z ideą akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – promowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży.
 • udział w NARODOWYM CZYTANIU – edycja 2022

 

UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM SZKOŁY WYNIKAJĄCY Z PLANU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO:

 • wyzwalanie i kształtowanie postaw twórczych poprzez zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych, uświadamianie możliwości twórczych, pomoc w realizacji pomysłów i zamierzeń;
 • przygotowanie szkolnego czytania Moralności Pani Dulskiej Zapolskiej w nawiązaniu do Narodowego Czytania (edycja 2021) oraz Ballad i Romansów A. Mickiewicza (edycja 2022);
 • Dzień z polską literaturą sensacyjną (II semestr);
 • przygotowanie wystaw i imprez popularyzujących czytelnictwo:

–  wystawy/ prezentacje towarzysząca akcji czytelniczej SZKOLNE CZYTANIE MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ oraz NARODOWE CZYTANIE BALLAD I ROMANSÓW;

– prezentacja plakatów i koncepcji scenografii scenicznej do Moralności Pani Dulskiej

 (I semestr);

– konkurs plastyczny – plakat dotyczący NARODOWEGO CZYTANIA Ballad i Romansów (prace w dowolnej technice) – II semestr

– wystawy okolicznościowe oraz konkursy zgodnie z harmonogramem imprez czytelniczych (na podstawie propozycji Biblioteki w szkole na rok szkolny 2021/22).

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I INNYMI BIBLIOTEKAMI:

 

 • udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” (czerwiec 2022);
 • całoroczna współpraca z Biblioteką Raczyńskich i Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w zakresie wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo i wspierania nauczycieli oraz informacji o nowościach czytelniczych.

DZIAŁANIA DODATKOWE:

 • opieka podczas zastępstw doraźnych oraz podczas lekcji religii (w warunkach dostosowanych

do sytuacji epidemiologicznej),

 • organizacja Targów Edukacyjnych – oferta LO oraz Szkoły Branżowej w ZSB nr 1
 • kiermasz podręczników dla uczniów klas pierwszych LO i TB

 

 1. Prace biblioteczno-techniczne
 • PORZĄDKOWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
 • zakup nowości wydawniczych literatury młodzieżowej, lektur i literatury popularnonaukowej
 • melioracja księgozbioru
 • porządkowanie roczników czasopism
 • klejenie i naprawa książek
 • GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW
 • ewidencja zbiorów – w tym komputeryzacja Biblioteki Szkoły Branżowej przy ul. Jerzego
 • klasyfikowanie i pieczętowanie zakupionych woluminów – zgodnie z ustalonym, ujednoliconym systemem dla obu bibliotek
 • systematyczne uzupełnianie katalogu (wprowadzanie zakupionych pozycji do komputerowej bazy danych)
 • prowadzenie rejestru ubytków
 • przyjęcie i ewidencja darów pozyskanych z Biblioteki w Swarzędzu
 • UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
 • PRACA ADMINISTRACYJNA
 • prowadzenie dziennika bibliotecznego oraz opracowywanie sprawozdań
  z działalności biblioteki
 • sprawozdania finansowe

Magdalena Megger

Olga Trzewikowska

Agnieszka Gałdowska

Rozmiar czcionki
Kontrast