fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

Misją szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 jest stworzenie jak najlepszych warunków do wypełnienia podstawowych funkcji stawianych przed szkołami: refleksyjnego przekazywania wiedzy, wspierania wychowywania i zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze fizycznym i psychicznym.

Istotnym wskazaniem dla realizacji tak rozumianego przesłania jest harmonia przekazywania wiedzy i wartości. Wiedza bez respektowania wartości jest niewiele warta. Co więcej, w pewnych sytuacjach wiedza może wspierać działania destrukcyjne. Wiedza powinna być zatem przekazywana w sposób pozwalający uczniom uzyskać satysfakcję z wyników edukacyjnych oraz pozwalać nabywać umiejętności pracy w grupie.

Wizją Technikum Budowlanego im. gen. Władysława Andersa w Poznaniu jest skupienie wysiłku na kontynuowaniu tradycji kształcenia wysoko kwalifikowanej kadry budowlanej w zawodach technik budownictwa i technik renowacji elementów architektury.

Istotne znaczenie dla wspierania procesów wychowawczych ma praktyka uczenia, uwzględniająca w każdej sytuacji dydaktycznej podmiotowy udział ucznia w relacjach uczeń – nauczyciel. Bliskie naszym przekonaniom jest wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego w oparciu o dziedzictwo ich Patrona: gen. Władysława Andersa. Ważnym przesłaniem w funkcjonowaniu społeczności szkolnej jest kierunek postępowania, który wytycza znana sentencja gen. Władysława Andersa: „Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy”.

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego uczniów jest w naszej szkole integralnie powiązane z opieką dydaktyczną i nowoczesną bazą materialną. Poczucie bezpieczeństwa psychicznego ma być kształtowane przez budowanie kultury zaufania w społeczności szkolnej i fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu powinien być postrzegany jako szkoła, która potrafi w umiejętny sposób łączyć tradycje z nowoczesnością.

Rozmiar czcionki
Kontrast