fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

URBAN IN- I miejsce dla Huberta Kubiaka w ogólnopolskim konkursie architektonicznym

Uniwersytet SWPS, organizator konkursu podaje, że „nadesłane prace stanowią odpowiedź młodych osób (w wieku od 15 do 22 lat) na pytanie: „Co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście?”. Uczestnikom i uczestniczkom dano pełną dowolność formy – projektem mógł być na przykład film, reportaż, plakat, makieta, podcast czy strona internetowa”.
Spośród 138 nadesłanych projektów rozwiązań miejskich jury zdecydowało się nagrodzić dziesięć. Nagrody przyznano w trzech obszarach tematycznych;
Miasto odporne na kryzysy-pomysły na usprawnienie reagowania kryzysowego w obliczu wyzwań zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych, klimatycznych i środowiskowych.
Miasto dostępne- pomysły z zakresu zwiększenia swobody dostępu do architektury, transportu, produktów i usług ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i starszych.
Miasto zielonej transformacji- propozycje z zakresu ekologii, wykorzystujące rozwiązania oparte na zasobach przyrody.
Właśnie w odpowiedzi na powyższy temat Hubert Kubiak, nasz tegoroczny absolwent wykonał film opatrzony własnoręcznymi rysunkami i fachowym komentarzem z zakresu architektury i ekologii. Wykorzystał też doświadczenie zdobyte na warsztatach radiowych i dzięki temu jego „Zielona Mosina” okraszona została unikalną barwą głosu autora. To dowód, że wiele składa się na ostateczny efekt, a prace konkursowe wymagają dużego wysiłku twórczego. Należy nadmienić, że w konkursie wzięło udział 24 uczniów naszej szkoły z klas: 1AL1, 2AL i 3PAL.
Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie 11. sesji Światowego Forum Miejskiego „World Urban Forum” w Katowicach w dniach 26–30 czerwca 2022 r.
Gratulujemy!
Karolina Szefer
Źródło; www.swps.pl
Hubercie, gratulujemy! Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni! 👋👋👋
Gratulujemy także Pani Profesor Karolinie Szefer, pod opieką której Hubert przygotowywał się do konkursu. 👋👋👋
Pracę Huberta zaprezentujemy wkrótce, a póki co zachęcamy do przeczytania artykułu:

najnowsze
artykuły

Rozmiar czcionki
Kontrast