fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

KOMISJA REKRUTACYJNA PRZY UL. RYBAKI 17 PRACUJE W GODZ. OD 09.00 – 14.00


WAŻNE

KARTĘ ZDROWIA ORAZ ZDJĘCIA MOŻNA DOSTARCZYĆ PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REKRUTACJI

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

Technikum Budowlane

oferuje naukę w klasach ogólnodostępnych w następujących zawodach

Wypełnij wniosek online

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi dot. rekrutacji

FAQ

(najczęściej zadawane pytania)

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

kandydatów do klas pierwszych
Technikum Budowlanego w Poznaniu, ul. Rybaki 17
Rok szkolny 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
w Poznaniu i powiecie poznańskim.

Klasa 1AT technik budownictwa

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki.

Specjalizacja: konstrukcje murowe i projektowanie

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji murowych. Jeśli myślisz poważnie o przyszłości i chcesz zaistnieć na rynku pracy, to jest to propozycja dla Ciebie.

Specjalizacja konstrukcje murowe i projektowanie jest związana z przygotowaniem uczniów do wykonywania robót murarskich i tynkarskich, a także organizowania i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów. Uczeń zdobywa także podstawową wiedzę związaną z projektowaniem.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 

BUD.12.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

– przedmiot rozszerzony: matematyka

– przedmiot uzupełniający: fizyka w budownictwie

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji: 

BUD.12.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.


BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

  • fizyka w budownictwie

Klasa 1BT technik budownictwa

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki.

Specjalizacja: konstrukcje żelbetowe i projektowanie

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania prac budowlanych ze szczególnym uwzględnianiem konstrukcji żelbetowych. Jeśli myślisz poważnie o przyszłości i chcesz zaistnieć na rynku pracy, to jest to propozycja dla Ciebie.

Specjalizacja konstrukcje żelbetowe i projektowanie jest związana z przygotowaniem uczniów do wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, a także organizowania i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów. Uczeń zdobywa także podstawową wiedzę związaną z projektowaniem.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

– przedmiot rozszerzony: matematyka

– przedmiot uzupełniający: zarządzanie projektami

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów 
z dwóch kwalifikacji:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

  • zarządzanie projektami

Klasa 1CT1 - technik renowacji elementów architektury

Jeśli chcesz zdobyć ciekawe i bardzo przydatne kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik renowacji elementów architektury.

Specjalizacja: rzeźba i metaloplastyka

Jeśli chcesz zdobyć ciekawe i bardzo przydatne kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik renowacji elementów architektury. Ponieważ na rynku pracy odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych, podjęcie kształcenia w tym zawodzie stanowi gwarancję zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu.

Podejmując naukę w tej klasie opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Natomiast praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w pracowni sztukatorstwa i kamieniarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Będziesz mieć także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych w kraju i za granicą.

Specjalizacja rzeźba i metaloplastyka dotyczy technologii odlewnictwa metali kolorowych. Uczeń będzie potrafił zaprojektować i wykonać element dekoracyjny rzeźbiarski jako model w gipsie i utrwalić go w metalu, poznając technologie odlewnictwa i obróbki metalu.

Uzyskanie tytułu technika renowacji elementów architektury pozwala na podjęcie pracy w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno-remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie w budynkach współczesnych oraz związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury, a także elementów rzeźbiarskich w metalu. Umożliwia też prowadzenie własnej firmy usługowej.

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

 

– przedmiot rozszerzony: historia sztuki

– przedmiot uzupełniający: odlewnictwo i metaloplastyka

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych


BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

  • historia sztuki
  • odlewnictwo i metaloplastyka

KLASA 1CT2 – technik renowacji elementów architektury

Kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury w tej specjalności to nowa i atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w unikalnym zawodzie.

Specjalizacja: szkło artystyczne w architekturze (nowa specjalizacja)

Kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury w tej specjalności to nowa i atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w unikalnym zawodzie. W Polsce jest wiele obiektów takich jak kościoły, pałace, dworki zdobionych witrażami. Większość z nich to zabytki wymagające stałej opieki specjalistów, a to oznacza, że zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie konserwacji, renowacji i naprawy witraży jest bardzo duże.

Jeśli podejmiesz naukę w tej klasie, opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Natomiast praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych, a zwłaszcza w pracowni witrażu. Będziesz mieć także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją witraży w kraju i za granicą. Celem zajęć kierunkowych będzie poznanie techniki cięcia i składania witraży oraz poznanie techniki tradycyjnego malowania – ręcznego nakładania malatur.

Uzyskanie tytułu technika renowacji elementów architektury pozwala na podjęcie pracy w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno-remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie oraz  prace związane z konserwacją i naprawą witraży. Umożliwia też prowadzenie własnej firmy.

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

– przedmiot rozszerzony: historia sztuki

– przedmiot uzupełniający: techniki witrażowe

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych


BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

  • historia sztuki
  • techniki witrażowe

KLASA 1DT – technik ceramik

Kształcenie w zawodzie technik ceramik to nowa i atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w unikalnym zawodzie.

Specjalizacja: sztuka użytkowa i wzornictwo

Kształcenie w zawodzie technik ceramik to nowa i atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w unikalnym zawodzie. Ponieważ w Wielkopolsce brak jest szkół kształcących ceramików oraz zdobników ceramiki, a na rynku pracy brakuje takich specjalistów, to podjęcie kształcenia w tym zakresie stanowi gwarancję zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu.

Zawód łączy w sobie zarówno aspekty manualne, jak i techniczne. Dużym atutem w przypadku kandydatów są uzdolnienia plastyczne i artystyczne umożliwiające samodzielne projektowanie wzorów oraz wykonywanie dekoracji, a także uzdolnienia techniczne ułatwiające obsługę maszyn oraz organizowanie i kontrolowanie procesów związanych z wytwarzaniem ceramiki.

Jeśli podejmiesz naukę w tej klasie, opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Będziesz mieć także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i zdobieniem ceramiki.

Uzyskanie tytułu technika ceramika pozwoli na podjęcie pracy w małych pracowniach ceramiki artystycznej i zakładach rzemieślniczych oraz w dużych zakładach produkcyjnych. Umiejętności o charakterze plastycznym, polegające na zdobieniu, będą możliwe do wykorzystania w zależności od sposobu wytwarzania ceramiki w danym zakładzie lub pracowni.

Tytuł technika ceramika (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 

CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych

 

 – przedmiot rozszerzony: historia sztuki

 – przedmiot uzupełniający: sztuka użytkowa i wzornictwo

Tytuł technika ceramika (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów
z dwóch kwalifikacji:

CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych

  • historia sztuki
  • sztuka użytkowa i wzornictwo
Rozmiar czcionki
Kontrast