fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

Rekrutacja 2019/2020 – terminy

Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu zostaną wywieszone 16 lipca o godzinie 10.00 na boisku (wejście od ul. Łąkowej)

Od 16 lipca od godz. 10:00 do 24 lipca do godz. 13:00 (w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej)* osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę nauki w szkole dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej/gimnazjum

Dodatkowo dostarczyć należy:

  • 3 podpisane zdjęcia
  • kartę zdrowia
  • 10 zł na identyfikator
  • wniosek “Nabór 2019” lub wypełniony kwestionariusz – pobierz (nie dotyczy uczniów, którzy dostali się do szkoły z I wyboru)
  • osoby zakwalifikowane do Technikum muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania do pobrania w szkole do 18 lipca 2019r.) – zaświadczenie należy dostarczyć do 24 lipca do godz. 13.00

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły do dnia 24 lipca do godziny 13:00 jest równoznaczne z rezygnacją z nauki w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1. 

25 lipca do godz. 13:00 zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych do XXI Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Budowlanego.


Szczegółowy harmonogram rekrutacji można znaleźć TUTAJ>>>

Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym – SZCZEGÓŁY>>>


*Godziny pracy komisji rekrutacyjnej:

  • 16 lipca: 10.00 – 15.00
  • 17 – 23 lipca: 9.00 – 15.00
  • 24 lipca: 9.00 – 13.00

najnowsze
artykuły

Rozmiar czcionki
Kontrast