Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych przechodzimy na formę kształcenia na odległość.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Każdy uczeń jest zobowiązany do realizowania obowiązków szkolnych zgodnie z ustalonymi
z nauczycielami formami kształcenia na odległość.

Organizacja kształcenia na odległość polega na tym, że uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz stronę internetową www.zsb1.poznan.pl/enauczanie , do której otrzymają dostęp. Dopuszcza się również inne narzędzia komunikacji i edukacji między nauczycielami i uczniami ustalone wspólnie przez obie strony i zaakceptowane przez dyrekcję szkoły.

Każdy uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela o swoich możliwościach technicznych kształcenia na odległość w celu ustalenia możliwych form kształcenia.

Uczniowie realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem, tj. w dniu, w którym normalnie odbywają się lekcje. Godzina aktywności ucznia może różnić się od godziny przewidzianej
w planie zajęć. Potwierdzeniem aktywności ucznia w tym dniu jest wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela.

Nauczyciel, zapoznając uczniów z nowymi treściami nauczania, może czynić to w różnej formie (tekst, nagranie wideo, nagranie głosowe, programy edukacyjne itp.). Materiały edukacyjne będą zamieszczane na stronie www.zsb1.poznan.pl/enauczanie.

Zadania domowe, krótko- i długoterminowe, uczeń odczytuje w dzienniku elektronicznym Librus, w module Dziennik, w zakładce Zadania domowe.

Uczeń nie może udostępniać w sieci lub rozpowszechniać nagrań lekcyjnych zawierających wizerunek innych uczniów lub nauczycieli, a także materiałów edukacyjnych opracowanych samodzielnie przez nauczycieli.

Proszę Państwa o wspieranie swych dzieci w nauce na odległość oraz o to, by zapewnili Państwo bezpieczne warunki korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Zaleca się przy tym: zapewnić oprogramowanie antywirusowe na urządzeniu; nie używać niezaakceptowanych przez szkołę komunikatorów tekstowych
i wideo; stosować zasadę wyłączonej kamery i wyłączonego mikrofonu, a urządzenia włączać tylko na polecenie nauczyciela; nie udostępniać haseł do dziennika elektronicznego Librus Synergia osobom nieupoważnionym; nie udostępniać danych osobowych oraz adresu przebywania ucznia; zwracać uwagę na wiadomości od nieznanych nadawców; w ramach zajęć korzystać tylko i wyłącznie ze stron internetowych i treści dostarczonych przez nauczyciela.

Informuję, że do dyspozycji uczniów i Państwa pozostaje psycholog szkolny. Formę konsultacji należy ustalić drogą mailową poprzez dziennik elektroniczny Librus lub poprzez pocztę służbową na adres

Informuję, że szkoła pozostaje zamknięta do odwołania. W każdej sprawie mogą się Państwo  kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  

Kontakt z nauczycielami jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Adresy mailowe do kontaktu z dyrekcją podane są na stronie szkoły www.zsb1.poznan.pl .

Apeluję do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za skuteczność realizacji tych zaleceń, a tym samym za bezpieczeństwo Państwa dzieci, a naszych uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by dzieci
w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się osobiście z innymi. Zdrowie jest
w tej chwili kwestią priorytetową.

W tym trudnym czasie służymy Państwu pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli potrzebna będzie jakakolwiek forma wsparcia.

Życzę Państwu i Państwa Bliskim zdrowia i spokoju.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Krzysztof Kubiak

 
Komentarze
 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com