Ważna informacja dot. rekrutacji – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Ważna informacja dot. rekrutacji

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Instrukcja dot. elektronicznego wysyłania kopii wyników egzaminu ósmoklasisty zobacz

Instrukcja zmiany preferencji zobacz

12 sierpnia  2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 
Komentarze
 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com