Rekrutacja – uzupełnienie dokumentacji – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Rekrutacja – uzupełnienie dokumentacji

Szanowni Państwo,

wraz z oryginałami świadectw oraz wynikami z egzaminu ósmoklasisty prosimy o dostarczenie również:

– oryginał wniosku (jeżeli nie był złożony wcześniej)
– 3 podpisane zdjęcia
– karta zdrowia
– 10 zł na identyfikator
– 60 zł na zajęcia integracyjne
– kandydaci do Technikum Budowlanego proszeni są o dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, lub odebranie skierowania na badania i dostarczenia zaświadczenia do 18.082020 do godz. 15.00.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

– informujemy, że sugerowana kwota na Radę Rodziców to 150,00 zł płatne tylko i wyłącznie na konto nr: 31 1090 1854 0000 0001 1726 9959

Dokumenty prosimy składać w terminie od 13.08 – 17.08.2020 w godzinach od 8.30 – 13.00, w dniu 18.08.2020 od 8.30- 15.00

 
Komentarze
 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com