fbpx

EDUKACJA TO RELACJA

KLASA G2At

Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi podczas wznoszenia budynków mieszkalnych na przykładzie budowy realizowanej w Poznaniu przy ulicy Katowickiej 2.
Zwiedzanie budowy wraz z wychowawczynią Iloną Leszczyńską i Panem profesorem Janem Neubauerem rozpoczęło się od obowiązkowego szkolenia BHP, w trakcie którego omówiono zasady poruszania się po terenie budowy i występującymi zagrożeniami.
Po budowie oprowadzał kierownik wraz z głównym inżynierem.
Uczniowie zapoznali się z:
organizacją placu budowy,
przygotowaniem zbrojenia na stanowisku zbrojarskim,
konstrukcją stropu żelbetowego,
technologią wykonania płyty stropu, ułożenia zbrojenia, wylania mieszanki betonowej jej zagęszczenia i wyrównania,
technologią stawiania ścianek działowych z bloczków Silka,
konstrukcją ścian zewnętrznych.

Rozmiar czcionki
Kontrast