Uprawnienia budowlane dla Technika budownictwa – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Uprawnienia budowlane dla Technika budownictwa

Ustawodawca – od 10 sierpnia 2014 roku – przyznał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie osobom posiadającym tytuł zawodowy Technika budownictwa po odbyciu czterech lat praktyki na budowie i zdaniu egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Zgodnie z §12.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:
  • wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
  • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
  • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
  • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
  • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.
Jest to istotna zmiana w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami, korzystna dla techników budownictwa.
 
Skip to content

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com