Psycholog – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Psycholog

SZKOŁA jest miejscem, gdzie dziecko przychodząc do niej jest uczniem. Kto to jest uczeń? możemy zapytać, nie ma przecież ucznia bez nauczyciela, kto to jest nauczyciel?, spytać należy również. Słownik języka polskiego tak określa powyższe pojęcia:

uczeń

    1. «ten, kto się uczy w szkole»
    2. «ten, kto uczy się zawodu w zakładzie pracy»
    3. «zwolennik i kontynuator czyjejś nauki, twórczości, jakiejś szkoły

nauczyciel

    1. «osoba trudniąca się uczeniem kogoś»
    2. «czynnik kształtujący czyjąś świadomość, regulujący czyjeś postępowanie»

 

Młody człowiek przychodząc do Szkoły staje się uczniem, czyli tym który ma się uczyć. W definicji pojęcia nauczyciel poza tym że jest to osoba która uczy, mamy również to, że jest to osoba która ma kształtować i regulować.

 

Szkoła zatem ma EDUKOWAĆ i KSZTAŁTOWAĆ i REGULOWAĆ

 

Jeśli chodzi o edukację, to odbywa się ona na linii nauczyciel – uczeń, jeśli chodzi zaś o kształtowanie osobowości młodego człowieka to uczestniczą w tym  i nauczyciele i osoby znaczące w życiu danego ucznia, a wśród tychże osób zwykle są i rodzice, przynajmniej tak powinno być.

 

Zatem niezwykle istotnym jest to by rodzice aktywnie uczestniczyli w procesie wychowywania swoich dzieci i wspierali je w procesie edukacji.

 

Proces wychowywania kończy się gdy człowiek wkracza w dorosłość, a dorosłości nie osiąga się w momencie skończenia 18 roku życia, wtedy nabiera się tylko praw wynikających z struktur Państwa. Dorosłość wedle Psychologii rozwojowej, to okres pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, w zależności od uwarunkowań psychofizycznych danego człowieka. Precyzyjnie zaś jest to okres nazywany wczesną dorosłością. Będąc rodzicem warto to mieć na względzie, że jest się odpowiedzialnym względem swojego dziecka również za proces wkraczania w dorosłość.

 

SZKOŁA jest zatem miejscem, gdzie ma się odbywać proces edukacji czyli nauczania, kształtowania świadomości i regulowania postępowania, ale koniecznym jest do tego WSPÓŁPRACA z rodzicem, tak aby te procesy mogły być spójne.

 

Jest niekorzystnym, jeśli rodzic nie ma kontaktu ze Szkołą, bo wtedy sam wyklucza się z możliwości uzyskania wiedzy nt. tego jak jego dziecko funkcjonuje w nowym środowisku jakim jest Szkoła. Każda Szkoła to nowe środowisko społeczne, to nowe miejsce w którym toczą się procesy rozwoju danego człowieka.

 

Wiek kilkunastu lat, gdy uczeń przychodzi do Szkoły średniej, to kluczowy wiek w dookreślaniu swojej osobowości, w dookreślaniu siebie na płaszczyźnie psychicznej, fizycznej, jak i społecznej. Jest to okres gdy młody człowiek często przeżywa rozterki natury emocjonalnej, jest to czas funkcjonowania w skrajnościach, jest to czas wychodzenia z dzieciństwa, i w tym wszystkim jeszcze istotnym są osiągnięcia edukacyjne, bo to one zamkną, bądź otworzą możliwości dalszego kształcenia.

 

Współczesna matura albo coś umożliwia – jeśli jest zdana i to dobrze, albo ogranicza możliwości. Przychodząc do Szkoły średniej uczeń powinien maksymalnie wykorzystać swoje predyspozycje, aby osiągnięcia edukacyjne odpowiadały jego możliwościom. Warto mieć to na względzie, że do Matury uczeń przygotowuje się przez 3 lata w Liceum i 4 Lata w Technikum, a nie tylko w ostatnim roku nauki.

 

Zadaniem psychologa jest wspomaganie ucznia w jego rozwoju, lecz gdy mamy do czynienia z jakimiś problemami koniecznym jest wtedy współpraca z rodzicem.

 

Z rodzicami spotykam się najczęściej gdy dany rodzic:

 

– nie radzi sobie w procesie wychowania
– nie ma porozumienia z swoim dzieckiem, bądź traci kontakt z dzieckiem, bądź z jakiegoś powodu dziecko nie chce z nim rozmawiać
– gdy wydarzyło się coś traumatycznego
– gdy chce po prostu porozmawiać o swoim dziecku i o tym jak funkcjonuje w Szkole
– gdy rodzić wie o jakiś problemach dziecka w relacji z rówieśnikiem, bądź gdy są jakieś trudności w relacji z jakimś nauczycielem
– gdy dziecko nie chce się uczyć
– gdy dziecko ma większe potrzeby edukacyjne niż te które zapewnia program nauczania.
– gdy dziecko nie chce chodzić do Szkoły
– gdy chce przekazać jakąś ważna informację o dziecku, czy o jakimś wydarzeniu etc.
– gdy rodzic chce opinię o dziecku w celu przedstawienia jej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
– gdy proszę rodziców o przyjście do Szkoły, bo chcę poszerzyć swoją wiedze o uczniu by dokonać właściwej diagnozy
– gdy koniecznym jest by porozmawiać z rodzicem w związku z czymś co się wydarzyło
– gdy dany uczeń nie przestrzega Statutu Szkoły bądź innych norm życia społecznego
– gdy uczeń podejmuje działania które mogłyby zagrażać jego bezpieczeństwu bądź bezpieczeństwu innych.

 

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich powodów rozmów z rodzicami.
Wszystkich rodziców  chcących porozmawiać zapraszam do kontaktu.

 

Psycholog zajmuje się również dokumentacją z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak i innymi dokumentami które zawierają informacje nt. stanu zdrowia ucznia, który to stan może wpływać na możliwości edukacyjne.

 

W sytuacji gdy dany uczeń posiada jakąś dokumentację proszę o jej dostarczenie w jak najszybszym czasie, proszę nie zwlekać do ostatniej klasy, albo do sytuacji gdy coś się wydarzy.

 

Różnego rodzaju choroby mogą również mieć wpływa na ogólne funkcjonowanie ucznia w Szkole, im szybciej Szkoła o tym jest poinformowana tym szybciej jest w stanie uwzględnić przesłanki z danego dokumentu w procesie dostosowywania form i metod nauczania do konkretnego ucznia.

 

Poniżej adres Poradni która zajmuje się naszą Szkołą:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

 

Poznań – Stare Miasto
Nowowiejskiego 29, 61-733 Poznań
tel./fax. (61) 8522-062

 

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu do Gabinetu Psychologa szkolnego w sali nr 103.

 

Istnieje również możliwość kontaktu mailowego pod adresem: . Poprzez ten adres można się umówić na rozmowę, bądź przekazać jakąś informację.

 

Psycholog Szkolny.

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com