Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowią formę kształcenia zawodowego dla dorosłych. Pozwalają one w prosty sposób i nieodpłatnie uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje formalne w wybranym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą:

  • uzupełnić swoje wykształcenie
  • potwierdzić kwalifikacje formalne do wykonywania pracy zawodowej
  • wzmocnić własną pozycję zawodową.
  • zdobyć nowy zawód i dzięki temu zyskać możliwość uzyskania nowej pracy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie wybranej kwalifikacji. Osoba kończąca kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbywa się w Naszej Szkole. Egzamin organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, która wydaje państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodową. Dyplom jest uznawany zarówno na terenie Polski, jak i  krajów Unii Europejskiej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły zasadniczej oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej, pozwalającej na przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie na poziomie technika, otrzymują dyplom technika w danym zawodzie.

 

Nasza Szkoła oferuje w roku szkolnym 2016/2017 następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

  • B.18     – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • B.30     – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  • B.25     – Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.25

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Podanie na kurs B.18
Podanie na kurs B.25
Podanie na kurs B.30

Sekretariat: tel. 61 854 27 53

email:

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com