Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Rekrutacja – uzupełnienie dokumentacji

Szanowni Państwo, wraz z oryginałami świadectw oraz wynikami z egzaminu ósmoklasisty prosimy o dostarczenie również: czytaj dalej >>

Ważna informacja dot. rekrutacji

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o czytaj dalej >>

Uwaga Kandydaci do Technikum

Uwaga Kandydaci, jeżeli wskazaliście nasze technikum jako szkołę pierwszego wyboru, prosimy o odbiór skierowania do czytaj dalej >>

Nowy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia i klas wstępnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2020

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także składania dokumentów: do klas pierwszych publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum czytaj dalej >>

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja do publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia i klas wstępnych na rok szkolny 2020/2021

źródło: ko.poznan.pl W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne? Harmonogram ogłoszony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty czytaj dalej >>

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

źródło: ko.poznan.pl Uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek czytaj dalej >>

Zapraszamy na Drzwi Otwarte 2020

Drzwi Otwarte przeprowadzane są online wg harmonogramu zamieszczanego na naszym profilu facebook

Spotkania przeprowadzane są za pomocą platformy zoom.us – link do spotkań: ZOOM

 

I N S T R U K C J A
dot. elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór

Z A S A D Y
PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 


Z A S A D Y
rekrutacji

O Ś W I A D C Z E N I E
samotne wychowywanie dziecka

O Ś W I A D C Z E N I E
wielodzietność

I S T O T N E
zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

T E R M I N Y
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Z A R Z Ą D Z E N I E
Nr 110.1.12.2020 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły,
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 20202021 w województwie wielkopolskim, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W Y K A Z
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

 

SYSTEM NABÓR - wniosek on-line będzie można wypełnić od 15 czerwca 2020r.

KALKULATOR PUNKTÓW - Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej
Klasa 1A architektura & designKlasa 1B prozdrowotna z elementami psychologii i zdrowia
przedmioty rozszerzone:

 • historia sztuki,
 • geografia
przedmioty rozszerzone:

 • biologia,
 • WOS
przedmiot uzupełniający:

 • pracownia architektury & designu
przedmiot uzupełniający:

 • chemia w praktyce

KLASA 1A ARCHITEKTURA & DESIGN – opis klasy

logo_architektoniczna_2016

Klasa o specjalności architektura & design powstała z myślą o kandydatach kreatywnych, wrażliwych na piękno, ciekawych świata i lubiących podróże. Ponieważ jesteśmy przekonani, że na współczesnym rynku pracy ważna jest nie tylko wiedza ale także praktyka, proponujemy zajęcia terenowe, warsztaty w pracowni architektury & designu oraz kontakt z dobrym wzornictwem (wykłady, spotkania z kreatorami designu, targi
i wystawy, zajęcia muzealne). Doświadczeni nauczyciele naszego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Budowlanego oraz pracownicy współpracujących ze szkołą instytucji wprowadzą uczniów w tajniki architektury i szeroko pojmowanego designu. Proponujemy także udział w warsztatach, których celem jest uwrażliwienie uczniów na estetykę otoczenia, a także zachęcenie do czynnego udziału w tworzeniu przyjaznej przestrzeni z zachowaniem troski o środowisko.

Udział w projektach, mających na celu poznanie bliższej i dalszej okolicy, ułatwi w przyszłości podjęcie pracy w branży turystycznej. Absolwenci, którzy odnajdą w sobie pasję odkrywcy, będą mogli kształcić się w takich zawodach, jak: archeolog, geolog, kulturoznawca czy reporter. Dla uczniów obdarzonych wyobraźnią przestrzenną i pasją tworzenia nauka w klasie architektury i designu może być początkiem drogi do zdobycia kwalifikacji zawodowych w takich specjalnościach, jak: projektant wnętrz, scenograf teatralny, projektant kostiumów, charakteryzator, urbanista, historyk sztuki.

Jeśli nie znosisz szarzyzny i nudy, jeśli lubisz oryginalne przedmioty i zaskakujące, pełne niespodzianek wnętrza to nasza propozycja z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

– przedmioty rozszerzone: historia sztuki, geografia
– przedmiot uzupełniający: pracownia architektury i designu

 

KLASA 1B PROZDROWOTNA – opis klasy

logo_prozdrowotna_2016

Klasa prozdrowotna to sprawdzona i ciesząca się popularnością propozycja dla uczniów wybierających naukę w naszym liceum. Kierujemy ją do osób, którym bliska jest sentencja łacińska: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”; do osób wiedzących, że troska o zdrowie fizyczne i psychiczne poprawia samopoczucie i dodaje wiary we własne siły. Naszym celem będzie przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia, ale również przekazanie wiedzy o relacjach międzyludzkich, mechanizmach funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie oraz rozwijanie wrażliwości społecznej.

Mamy nadzieję, że wycieczki dydaktyczne, warsztaty na temat zdrowego odżywiania czy wykłady specjalistów poświęcone profilaktyce chorób cywilizacyjnych okażą się ciekawą formą zajęć dla uczniów. Proponujemy też udział w różnorodnych akcjach profilaktycznych, a także naukę udzielania pierwszej pomocy oraz seminaria w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a także możliwość wyjazdu do Niemiec w ramach międzynarodowego projektu „Teamwork interkukulturell”. Podczas zajęć kierunkowych uczniowie zapoznają się z różnymi dziedzinami związanymi ze zdrowiem, psychologią i społeczeństwem.

Decyzja o podjęciu kształcenia w klasie prozdrowotnej może być pierwszym krokiem do zdobycia tak popularnych obecnie zawodów jak: rehabilitant, fizjoterapeuta, dietetyk, pielęgniarka, pracownik socjalny, ratownik medyczny, technik farmacji czy asystent stomatologii lub protetyk. Daje też szansę na kontunuowanie nauki w ramach studiów psychologicznych lub pedagogicznych, otwierających możliwość pracy w tak atrakcyjnych zawodach jak: trener osobisty (coach), terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, doradca zawodowy czy negocjator. Natomiast do uczniów, którzy widzą swoją przyszłość w dziennikarstwie, polityce, branży marketingowej i reklamowej adresujemy wykłady na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

– przedmioty rozszerzone: biologia, WOS
– przedmioty uzupełniające: chemia w praktyce
– przedmiot dodatkowy: psychologia i zdrowie

 
Klasa 1At
technik budownictwa
Klasa 1Bt
technik budownictwa
Klasa 1Ct
technik renowacji elementów architektury
Klasa 1BCt1
technik budownictwa
Klasa 1BCt2
technik renowacji elementów architektury
przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
przedmioty rozszerzone:

 • język obcy
przedmioty rozszerzone:

 • historia sztuki
przedmioty rozszerzone:

 • język obcy
przedmioty rozszerzone:

 • historia sztuki

 

KLASA 1At TECHNIK BUDOWNICTWA – opis klasy

logo_technik_budownictwa_2016

Specjalizacja – budownictwo ogólne

Jeśli chcesz zdobyć konkretne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik budownictwa. Klasy o tej specjalności przygotowują absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, sporządzania obmiarów i kosztorysów oraz sprawowania nadzoru budowlanego itp. W ciągu pięcioletniej edukacji będziesz miał możliwość, zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętności praktycznych na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Natomiast praktykę zawodową odbędziesz w firmach lub przedsiębiorstwach  budowlanych w kraju i za granicą. Każdego roku wybrana grupa uczniów realizuje praktyki w Niemczech, Finlandii oraz Mołdawii.

Uzyskanie tytułu technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów w charakterze asystentów projektanta, jak również daje możliwość prowadzenia własnej firmy budowlanej.

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie wybranych uprawnień budowlanych. Jeśli myślisz poważnie o przyszłości i chcesz zaistnieć na rynku pracy, to jest to propozycja dla Ciebie.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

– przedmiot rozszerzony: matematyka

 

KLASA 1Bt TECHNIK BUDOWNICTWA – opis klasy

logo_technik_budownictwa_2016

Specjalizacja – konstrukcje szkieletowe

Klasa przeznaczona dla uczniów szczególnie zainteresowanych konstrukcjami szkieletowymi popularnymi w krajach skandynawskich. W tym celu realizujemy szeroką współpracę z firmami oraz szkołami kształcącymi w tej specjalizacji. Na uwagę zasługuje również współpraca z Finlandią oraz Danią.

Jeśli chcesz zdobyć konkretne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik budownictwa. Klasy o tej specjalności przygotowują absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, sporządzania obmiarów i kosztorysów oraz sprawowania nadzoru budowlanego itp. W ciągu pięcioletniej edukacji będziesz miał możliwość, zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętności praktycznych na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Natomiast praktykę zawodową odbędziesz w firmach lub przedsiębiorstwach  budowlanych w kraju i za granicą. Każdego roku wybrana grupa uczniów realizuje praktyki w Niemczech, Finlandii oraz Mołdawii.

Uzyskanie tytułu technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów w charakterze asystentów projektanta, jak również daje możliwość prowadzenia własnej firmy budowlanej.

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie wybranych uprawnień budowlanych. Jeśli myślisz poważnie o przyszłości i chcesz zaistnieć na rynku pracy, to jest to propozycja dla Ciebie.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

– przedmiot rozszerzony: język obcy

 

KLASA 1Ct TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY – opis klasy

logo_technik_renowacji_2016

Jeśli chcesz zdobyć ciekawe i bardzo przydatne kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik renowacji elementów architektury. Ponieważ na rynku pracy odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych dlatego podjęcie kształcenie w tym zawodzie stanowi gwarancję zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu.

Jeśli podejmiesz naukę w tej klasie, opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Natomiast praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w pracowni sztukatorstwa i kamieniarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Będziesz miał także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych w kraju i za granicą.

Uzyskanie tytułu technika renowacji elementów architektury pozwala na podjęcie pracy w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno-remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie w budynkach współczesnych oraz związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury. Umożliwia też prowadzenie własnej firmy usługowej.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

– przedmiot rozszerzony: historia sztuki

 

KLASA 1BCt1 TECHNIK BUDOWNICTWA – opis klasy

logo_technik_budownictwa_2016

Specjalizacja – konstrukcje prefabrykowane

Klasa przeznaczona dla uczniów szczególnie zainteresowanych konstrukcjami prefabrykowanymi. W tym celu realizujemy szeroką współpracę z wiodącymi firmami z zakresu prefabrykacji np. PEKABEX

Jeśli chcesz zdobyć konkretne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik budownictwa. Klasy o tej specjalności przygotowują absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, sporządzania obmiarów i kosztorysów oraz sprawowania nadzoru budowlanego itp. W ciągu pięcioletniej edukacji będziesz miał możliwość, zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętności praktycznych na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Natomiast praktykę zawodową odbędziesz w firmach lub przedsiębiorstwach  budowlanych w kraju i za granicą. Każdego roku wybrana grupa uczniów realizuje praktyki w Niemczech, Finlandii oraz Mołdawii.

Uzyskanie tytułu technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów w charakterze asystentów projektanta, jak również daje możliwość prowadzenia własnej firmy budowlanej.

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie wybranych uprawnień budowlanych. Jeśli myślisz poważnie o przyszłości i chcesz zaistnieć na rynku pracy, to jest to propozycja dla Ciebie.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

– przedmiot rozszerzony: język obcy

 

KLASA 1BCt2 TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY – opis klasy

logo_technik_renowacji_2016

Jeśli chcesz zdobyć ciekawe i bardzo przydatne kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik renowacji elementów architektury. Ponieważ na rynku pracy odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych dlatego podjęcie kształcenie w tym zawodzie stanowi gwarancję zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu.

Jeśli podejmiesz naukę w tej klasie, opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Natomiast praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w pracowni sztukatorstwa i kamieniarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Będziesz miał także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych w kraju i za granicą.

Uzyskanie tytułu technika renowacji elementów architektury pozwala na podjęcie pracy w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno-remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie w budynkach współczesnych oraz związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury. Umożliwia też prowadzenie własnej firmy usługowej.

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych;
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury. 

– przedmioty rozszerzone: historia sztuki

 
Skip to content

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com