Doradztwo zawodowe – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Doradztwo zawodowe


Po co?

Zespół doradców zawodowych w naszej szkole powstał po to, by:

 • diagnozować Wasze predyspozycje zawodowe
 • wskazywać źródła aktualnych informacji o możliwościach edukacyjnych i rynku pracy
 • towarzyszyć i doradzać w planowaniu kariery zawodowej
 • wspierać Was w podejmowaniu decyzji, dotyczących dalszego kształcenia, wyboru zawodu oraz planowania ścieżki zawodowej

Jak działamy?

 • warsztaty dla klas/grup
 • spotkania z przedstawicielami świata pracy
 • imprezy szkolne
 • współpraca z instytucjami publicznymi
 • konsultacje z rodzicami
 • indywidualne spotkania z doradcą, który nie jest Twoim nauczycielem

Czego nie robimy?

 • nie dajemy gotowych recept
 • nie oceniamy

Co jeszcze?

 • Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. Chcemy wiedzieć, jakiej pomocy najbardziej potrzebujecie.
 • Prosimy o kontakt przez Librus, mailowy lub osobisty.
EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.

Zadaniem EURES jest udzielanie informacji i doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, zamieszkania i warunków zatrudnienia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z innych krajów oraz udzielanie indywidualnej pomocy
i doradztwo pracownikom i pracodawcom z regionów przygranicznych.

W ramach EURES działa ponad 700 doradców, którzy świadczą usługi na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mają oni dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat wolnych miejsc pracy w Europie oraz bazy danych, w której zamieszczone są ogólne informacje dotyczące warunków życia i pracy w krajach EOG. W ten sposób wszyscy korzystający z usług EURES mogą otrzymać aktualne informacje przebywając w swym kraju, zanim zdecydują się na podjecie zatrudnienia w innym państwie.

Sieć europejskich ofert pracy jest dostępna pod adresem: www.eures.praca.gov.pl

Konsultant EURES w Poznaniu:

Amadeusz Konieczny
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37, Poznań
tel.: 61 846 38 07
Email:

MOBILNY INFORMATOR MATURZYSTY 2017 (WSiP) –darmowa aplikacja z Google Play

 

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości: www.powp.poznan.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym: www.aip.org.pl

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: www.ppnt.poznan.plwww.fundacja.pnt.poznan.pl • mgr Kamila Krzesińska email : kamila.krzesinska@zsb1.poznan.pl
 • mgr Ilona Leszczyńska email: ilona.leszczynska@zsb1.poznan.pl
 • mgr Wiesława Metello-Kasprzyk email: wieslawa.metello@zsb1.poznan.pl


 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com